Informatie en aanmelden

Ouders of verzorgers melden hun kind aan via het contactformulier. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden, ook zonder dat de ouders hiervan op de hoogte zijn. Ook volwassenen wordt gevraagd het contactformulier in te vullen.

Aanmeldformulier/CONTACTFORMULIERBent u huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een verwijzer binnen het sociaal domein? Dan meldt u uw patiënt of cliënt aan via ZorgDomein.

Dyslexie SWV de Eem verwijst als poortwachter naar Praktijk De Engh voor een vergoed traject bij ED (ernstige dyslexie).

Close up of Pissarro painting

Contact

Neem voor vragen en inlichtingen contact met ons op.

035-6030195
(ma t/m woe 9.00 -11.00)

Beukenlaan 9a
3762 AE SOEST

Aanmelden

Ouders, verzorgers, jongeren (16+) en volwassenen:

Aanmeldformulier


Verwijzer
: meld uw patiënt of cliënt aan via ZorgDomein of ZorgMail.