Wetenschappelijk onderzoek

Praktijk De Engh hecht veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en levert ook eigen inspanningen op dit gebied.

Close up of Pissarro painting

Momenteel loopt binnen Praktijk De Engh het onderzoek Ernstige rekenproblemen, gehechtheidsproblemen en stress in het kader van een promotietraject van Elle Ankone.

Er wordt onderzocht of een onveilige gehechtheid bij kinderen samengaat met zwakkere schoolprestaties en in het bijzonder bij rekenen. Ook wordt nagegaan of onveilige gehechtheid bij kinderen met rekenproblemen gerelateerd is aan meer stress op rekentaken en aan een zwakkere taakaanpak. Ook wordt de relatie tussen gedragsproblemen, een onveilige gehechtheid en rekenproblemen onderzocht. Daarnaast worden enkele onderliggende factoren in kaart gebracht, zoals het reflectief functioneren van ouders.

Het onderzoek vindt plaats in een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Praktijk De Engh met als promotor: prof. J.E.H. van Luit en co-promotor: dr. J. Zevalkink.

Daarnaast wordt regelmatig een bijdrage geleverd aan lopend onderzoek. Zo lopen er enkele trainingen in het kader van een promotietraject van Jojanneke van der Beek. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht in welke mate kinderen en jongeren met emotionele problematiek gerelateerd aan dyscalculie profiteren van de CGT-methodiek Wegwijs.

Contact

Neem voor vragen en inlichtingen contact met ons op.

035-6030195
(ma t/m woe 9.00 -11.00)

Beukenlaan 9a
3762 AE SOEST

Aanmelden

Ouders, verzorgers, jongeren (16+) en volwassenen:

Aanmeldformulier


Verwijzer
: meld uw patiënt of cliënt aan via ZorgDomein of ZorgMail.